Tây Ninh công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012

Cập nhật ngày: 17/06/2012 04:15
96,47% tổng số học sinh THPT Tây Ninh đậu tốt nghiệp.

(BTNO)- Chiều 16.6.2012, Sở Giáo dục - Đào tạo Tây Ninh đã chính thức công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012

Theo công bố, tổng số học sinh trong tỉnh tham gia kỳ thi này có 7.004 em (không kể thí sinh tự do). Kết quả có 6.757 em đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 96,47%. Trong đó có 101 học sinh đạt loại giỏi, 918 thí sinh đạt loại khá. Có 3 trường đạt tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp 100% là: trường THPT Lý Thường Kiệt (559 em dự thi, đậu 559 em), Trường  THPT Nguyễn Huệ  (321 thí sinh dự thi, đạt 321 em) và Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (286 thí sinh dự thi, đạt 286 em). Có 23 trường đạt tỷ lệ đậu tốt nghiệp trên 90%; 6 trường đạt tỷ lệ dưới 90%, trong đó trường có tỷ lệ đậu thấp nhất là Trường THPT Lê Duẩn, tỷ lệ tốt nghiệp là 74,02% (57/77 thí sinh dự thi đậu tốt nghiệp).

Tỷ lệ học sinh tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên năm nay đậu khá hơn năm trước. Toàn tỉnh có 689 thí sinh dự thi (không kể thí sinh tự do), có 436 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 63,28%. Trong đó có 1 học sinh đạt loại giỏi, 6 thí sinh đạt loại khá.

Ngày 17.6.2012, kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được niêm yết tại các điểm trường, điểm thi trong tỉnh.

Các thí sinh cũng có thể tra cứu kết quả thi tốt nghiệp THPT tại địa chỉ: www.baotayninh.vn/diemthitotnghiep.aspx

Võ Cường