Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến tranh bắt buộc - Tập 2 Khơ me đỏ

Cập nhật ngày: 13/01/2014 11:11
Biên giới Tây Nam - Cuộc chiến tranh bắt buộc - Tập 2 Khơ me đỏ.
Loại vàng Giá mua Giá bán
SJC10C 35,320 35,380
SJC1C 35,320 35,380
24K 33,060 33,760
18K 24,073 25,473
14K 18,434 19,834